Jag tänker mig att förståelse är som lövverket i ett träd.
Varje gren en omständighet.
Varje löv en aspekt av en omständighet.
Ju högre trädet är desto mer komplext.
För att kunna greppa tag i förståelsen måste man klättra upp.
Förstånd är att låta bli.

Advertisements
Standard